miercuri, 15 mai 2013

Expoziţie personalǎ Kriss Falticska


          Galeria de Artǎ ,,Iosif Tellmann’’ din Lupeni gǎzduieşte în aceastǎ perioadǎ, expoziţia personală, Kriss Oliver Falticska. Artistul s-a nǎscut la Lupeni pe 5 ianuarie1985. A absolvit Liceul de Arte Plastice din  Timişoara, apoi Facultatea de Arte şi Design Timişoara, promoţia 2008. În prezent este profesor de educaţie plasticǎ, în cadrul Colegiului Tehnic ,,Mihai Viteazu’’, structurǎ Șc. Gen. Nr. 5 Vulcan.


         La deschiderea oficialǎ a expoziţiei au participat consilieri locali, membrii ai Asociaţiei Culturale ,, Iosif Tellmann’’ Lupeni, cadre didactice, elevi, iubitori de artǎ, familia fiind, desigur, alǎturi de artist.
,,Îl felicit pe Kriss Faltiscka pentru aceastǎ expoziţie personalǎ, prin care ne invitǎ în lumea artei, a frumosului, a destinderii’’ ne-a declarat preşedintele Asociaţiei Culturale ,,Iosif Tellmann’’, prof. Simonel Bucur.


        ,,Astǎzi avem o ocazie deosebitǎ, aceea de a gǎzdui pe simezele galeriei din Lupeni, lucrǎrile unui coleg de-al nostru, care s-a format aici, pe bǎncile şi şevaletele galeriei. Este vorba de un amalgam de lucrǎri, pentru cǎ ne sunt prezentate desene în creion, lucrǎri de graficǎ de şevalet dar şi în ulei. Putem numi aceastǎ expoziţie, simplu, ,,Re’’, deoarece studiile de portret şi cele de facturǎ religioasǎ ne duc cu gândul la Renascentism, Kriss s-a format la facultate, ca şi restaurator şi nu în ultimul rând, vorbim de reinventare, pentru cǎ este un artist care se reinventeazǎ, prin lucrǎrile de artǎ abstractǎ, dovedindu-ne cǎ stǎpâneşte foarte bine compoziţia şi o paletǎ clarǎ şi deschisǎ de culori şi cǎ în fiecare desen regǎsim şcoala timişoreanǎ a perspectivei. Invit pe cei doritori sǎ viziteze aceastǎ expoziţie, pentru cǎ au ce vedea şi ce învǎţa.’’ a precizat în cronica plasticǎ, artistul Petru Zmed.
     În încheiere, Kriss Falticska a fǎcut o scurtǎ prezentare a lucrǎrilor şi a mulţumit celor prezenţi la eveniment.

Niciun comentariu: