sâmbătă, 3 octombrie 2015

,,Vis şi speranţǎ’’


               În acest sfȃrşit de sǎptǎmȃnǎ, Galeria de Artǎ ,,Iosif Tellmann’’ din Lupeni a gǎzduit lansarea volumului de poezii ,, Vis şi speranţǎ’’ , semnat de Florentina Balint’’. La eveniment au participat membrii ai Asociaţiei Culturale ,, Iosif Tellmann’’, consilieri locali, cadre didactice, elevi, prieteni şi familia autoarei.Volumul a fost prezentat iubitorilor de frumos de cǎtre vicepreşedinta Asociaţiei, d-na Petronela Baldovin.


                Florentina Balint este elevǎ în clasa a X-a E, la Liceul Teoretic ,, Mircea Eliade’’ din Lupeni ; a cȃştigat trei premii la concursul internaţional de creaţie ,,Premiul literar Ştefan Nemecsek’’ şi este la prima sa lansare de carte.


                   ,,Prin versurile unei poezii putem pǎtrunde în sufletul autorului;prin felul rimei, îi putem simţi fiecare bǎtaie a inimii. Nu gǎseşti o cale mai bunǎ de a cunoaşte mǎrimea unui om, decȃt bucurȃndu-ne de mǎsura versurilor sale.’’ precizeazǎ scriitorul Bogdan Adrian Gȃscǎ în prefaţa cǎrţii.
                  ,,În acest volum de poezii se regǎsesc gȃndurile, sentimentele, trǎirile şi dezamǎgirile, care uneori m-au copleşit’’ne-a declarat Florentina Balint, mulţumind, totodatǎ tutror celor care au sprijinit-o de-a lungul timpului şi celor prezenţi.